اطلاعات مکانی
 • نام مکان
  bios.shop
 • تلفن شهری
  ۰۷۶۳۲۲۳۸۸۲۶
 • تلفن دوم
  ۰۹۳۹۶۸۲۳۵۳۵
Closed
Open hours today: 08:00 - 20:00
 • Monday

  08:00 - 20:00

 • Tuesday

  08:00 - 20:00

 • Wednesday

  08:00 - 20:00

 • Thursday

  08:00 - 13:00

 • Friday

  Closed

 • Saturday

  08:00 - 20:00

 • Sunday

  08:00 - 20:00

 • 19 اردیبهشت 1400 04:13 local time

ارتباط تلفنی
 • تلفن ثابت
  ۰۷۶۳۲۲۳۸۸۲۶
 • تلفن دوم
  ۰۹۳۹۶۸۲۳۵۳۵
فرم تماس مستقیم
mood_bad
 • No comments yet.
 • Add a review